Waarom verzekeren

Wanneer er onverwachts iets gebeurt en je de reis moeten annuleren, dan is dat vervelend genoeg. Daar wil je geen financiële zorgen bij. Sluit je de Kortlopende Annuleringsverzekering af, dan krijg je bij annulering vóór de reis de annuleringskosten vergoed. Een geruststellende gedachte. Moet je onverwachts de reis afbreken? Dan krijg je voor de niet- gebruikte dagen de kosten vergoed.

Moet je eerder huiswaarts, dan krijg je de volledige reissom terug, tot maximaal het verzekerde bedrag. Zelfs tot de voorlaatste dag van de vakantie.

Annuleringskosten worden vergoed bij o.a.:

• ernstige ziekte, ongeval of overlijden van jezelf of je medereiziger(s)

• overlijden, levensgevaarlijk(e) ziekte of ongeval van directe familie (1e of 2e graad)

• dringende zorgbehoefte van directe familieleden (1e graad)

• zwangerschap

• echtscheiding

Deze zaken zijn natuurlijk nooit leuk, maar wellicht worden ze iets verlicht op het moment dat de verzekeraar je de financiële nadelen vergoed.

Neem gerust contact met ons op.